ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมบริจาควิกผมแท้คุณภาพดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมมูลค่า192,000 บาท

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมบริจาควิกผมแท้คุณภาพดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมมูลค่า192,000 บาท

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมบริจาควิกผมแท้คุณภาพดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมมูลค่า192,000 บาท วันที่...

ผู้ใจบุญร่วมกันจัดโรงทานอาหาร คาว หวาน พร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

ผู้ใจบุญร่วมกันจัดโรงทานอาหาร คาว หวาน พร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

วันที่ 15 ก.ค. 2562 คุณกฤตาพร  แสงพันธู์ และคณะ ไลน์กลุ่มสาวสวย สวยวันสวยคืน     ร่วมกัน...

พิธีลงนาม MOU การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู่การ ป้องกันควบคุมโรคโข้เลือดออก

พิธีลงนาม MOU การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู่การ ป้องกันควบคุมโรคโข้เลือดออก

พิธีลงนาม MOU การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู่การ ป้องกันควบคุมโรคโข้เลือดออกวันที่  15 ก.ค.62...

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562วันที่ 11 กรกฎาคม...

พ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ

พ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)

 • แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมบริจาควิกผมแท้คุณภาพดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมมูลค่า192,000 บาท

  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมบริจาควิกผมแท้คุณภาพดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมมูลค่า192,000 บาท

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562 15:28
 • ผู้ใจบุญร่วมกันจัดโรงทานอาหาร คาว หวาน พร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

  ผู้ใจบุญร่วมกันจัดโรงทานอาหาร คาว หวาน พร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

  วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 10:26
 • พิธีลงนาม MOU การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู่การ ป้องกันควบคุมโรคโข้เลือดออก

  พิธีลงนาม MOU การดำเนินงาน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู่การ ป้องกันควบคุมโรคโข้เลือดออก

  วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 16:36
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

  วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 16:15
 • พ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ

  พ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ

  วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 16:24

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 16:28
 • ประกาศประกวดราคาซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 26 ชุด

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 15:45
 • ประกาศประกวดราคาลงทุนโครงการร้านกาแฟ เครื่องดื่ม/อาหารว่าง โดยวิธีคัดเลือก

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 09:15
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า) จำนวน 6 รายการ

  วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 16:02
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ(BAS/BEMS)

  วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 10:21

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Capillarys Hb Typing (1,224,000.-)

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 14:00
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ 12...

  วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 15:33
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้...

  วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 13:01
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Lansoprazole 30 mg DT tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562 14:05
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Gliclazide 60 mg MR tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562 11:01

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Deferasirox 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Deferasirox...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin aspart 70% 100 iu/ml 3 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + isophane insulin 70% x 3 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble...

 • ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า) จำนวน 6 รายการ

  วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 16:04
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Deferasirox 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 15:45
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin aspart 70% 100 iu/ml...

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 09:30
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 09:28
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + isophane insulin 70% x 3 ml injection...

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 09:25
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:35 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 32399506/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 22 กรกฎาคม 2562
2 32399505/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท จี.เค.เมด จำกัด 22 กรกฎาคม 2562
3 32399507/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 22 กรกฎาคม 2562
4 32587127/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
5 32587132/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 19 กรกฎาคม 2562
6 32587130/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
7 32587128/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
8 32587131/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 2) 19 กรกฎาคม 2562
9 32587126/เวชภัณฑ์ยา บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
10 32587125/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
11 32587124/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
12 32587133/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
13 32399508/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
14 10609284/ครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
15 32399488/วัสดุการแพทย์ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
16 32399516/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
17 32399515/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
18 32399514/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
19 32399511/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
20 32399510/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
21 32399509/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 19 กรกฎาคม 2562
22 32399460/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 12 กรกฎาคม 2562
23 32399465/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 12 กรกฎาคม 2562
24 32399466/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 12 กรกฎาคม 2562
25 32399477/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 12 กรกฎาคม 2562
26 32399495/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 11 กรกฎาคม 2562
27 32399494/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 11 กรกฎาคม 2562
28 32399402/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 10 กรกฎาคม 2562
29 32399400/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 10 กรกฎาคม 2562
30 32399401/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 10 กรกฎาคม 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503