ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ส่งจดหมายขอบคุณ และแสดงความรู้สึกซาบซึ้ง นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยบนเครื่องบิน

  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ส่งจดหมายขอบคุณ และแสดงความรู้สึกซาบซึ้ง นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง...

  วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 11:03
 • ข้าราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

  ข้าราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

  วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563 15:59
 • บริจาคอวัยวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ คือ ทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่

  บริจาคอวัยวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ คือ ทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่

  วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:44
 • บริจาคอวัยวะ แก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดของการให้

  บริจาคอวัยวะ แก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดของการให้

  วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:30
 • รพ.ร้อยเอ็ด รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลังดีเด่น

  รพ.ร้อยเอ็ด รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลังดีเด่น

  วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2563 14:39

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 10:29
 • ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563 16:10
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 8 รายการ

  วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 13:36
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 10:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 15:41

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา D-5-N/2 injection 1,000 ml...

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 16:05
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Venlafaxine...

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 15:58
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dutasteride 0.5 mg + Tamsulosin 0.4 mg tablet...

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 15:55
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเม็ดแร่อิริเดียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563 14:03
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเม็ดแร่อิริเดียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563 14:03

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่อง Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 11:41
 • ประกาศราคากลางเครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram) จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 11:39
 • ประกาศราคากลางตู้เก็บสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ

  วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 11:37
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง

  วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2563 15:14
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID 19

  วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2563 14:10
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
13 สิงหาคม 2563 เวลา 22:05 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 40160108/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิทอป จำกัด 11 สิงหาคม 2563
2 40160107/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 11 สิงหาคม 2563
3 40160106/เวขภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 11 สิงหาคม 2563
4 40160105/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 11 สิงหาคม 2563
5 40160109/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 11 สิงหาคม 2563
6 40160006/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน นานาซัพพลาย 10 สิงหาคม 2563
7 40160066/UC บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 10 สิงหาคม 2563
8 40160067/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 10 สิงหาคม 2563
9 40160068/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 10 สิงหาคม 2563
10 40160005/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 10 สิงหาคม 2563
11 40160007/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 10 สิงหาคม 2563
12 10697711/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 10 สิงหาคม 2563
13 40160062/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 7 สิงหาคม 2563
14 40160063/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 7 สิงหาคม 2563
15 40160090/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 7 สิงหาคม 2563
16 40160000/วัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อม บริษัท เบอร์ลิน เยอรมณี อิมพอร์ท จำกัด 7 สิงหาคม 2563
17 40160001/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 7 สิงหาคม 2563
18 40160002/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 7 สิงหาคม 2563
19 40160016/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2563
20 40160008/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2563
21 40160009/วัสดุสำนักงาน บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 7 สิงหาคม 2563
22 40159954/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 7 สิงหาคม 2563
23 40159956/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 7 สิงหาคม 2563
24 40160080/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2563
25 40160013/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 1) 5 สิงหาคม 2563
26 40160014/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 5 สิงหาคม 2563
27 40159968/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5 สิงหาคม 2563
28 40159969/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 5 สิงหาคม 2563
29 40159970/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 5 สิงหาคม 2563
30 40159962/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอียร์โทร (ประเทศไทย) จำกัด 4 สิงหาคม 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503