ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
18 ธันวาคม 2560 เวลา 12:00 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมผลิตนิสิตแพทย์ร่วมกับคณะ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6...

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560...

ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

                                                                ชาวร้อยเอ็ด...

 • โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สถานศึกษาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สถานศึกษาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:17
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 04:42
 • ผู้ใจบุญบริจาคเงินสมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 ล้านบาท

  ผู้ใจบุญบริจาคเงินสมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 ล้านบาท

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 04:33
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

  วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 06:11
 • ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

  ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

  วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 13:21

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline 50 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ (Set IV Pump)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ (Set IV Pump)

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azithromycin 500 mg powder for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline 50 mg for injection

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 02:48
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg for...

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 02:45
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ (Set IV Pump)

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 08:20
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection

  วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 09:06
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azithromycin 500 mg powder for injection

  วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 09:03

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น Cryostat (for rrozen...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:55
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:53
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:52

ประกาศราคากลาง

 • ยา Isosorbide dinitrate 10 mg tab

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:52
 • ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:50
 • ยา Doripenem 500 mg inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:48
 • ยา Rituximab 10 mg / ml 50 ml inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:46
 • ยา Octride 100 mcg inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:45
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503