โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรและหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

บุคลากรและหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

    วันพฤหัสบดี ที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า...

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000 บาทให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000 บาทให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000...

 • วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

  วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

  วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562 10:06
 • บุคลากรและหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

  บุคลากรและหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 09:41
 • วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

  วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 04:46
 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

  วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 13:18
 • คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000 บาทให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000...

  วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 06:28

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin beta prefilled 5,000 iu./0.3 ml prefilled syringe ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg injection ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin beta prefilled 5,000 iu./0.3 ml prefilled syringe...

  วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 08:32
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 07:04
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg injection ด้วยวิธี e-bidding

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 07:09
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 07:02
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet

  วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562 09:28

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสสำหรับต่อท่อช่วยหายใจชนิด Single Use...

  วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 04:18
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Risperidone 2 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 02:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ribies vaccine 0.5 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 02:42
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Clopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 02:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Azithromycin 500 mg powder for injection...

  วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 02:58

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan 100 mg / 5 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dasatinib 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dasatinib...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin Sodium injection 50 mg/ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin...

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan 100 mg / 5 ml injection...

  วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 04:09
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dasatinib 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 04:03
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 03:46
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin Sodium injection 50 mg/ml...

  วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 03:43
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 และชั้น 9 อาคารมะเร็ง

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 09:16
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 มีนาคม 2562 เวลา 18:23 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 30847968/เวชภัณฑ์ยา หสม. พรีเมด ฟาร์มา 19 มีนาคม 2562
2 30847965/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด 19 มีนาคม 2562
3 30847964/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 19 มีนาคม 2562
4 30847963/วัสดุการแพทย์ บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 19 มีนาคม 2562
5 30847962/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 19 มีนาคม 2562
6 30847948/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 15 มีนาคม 2562
7 30847949/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 15 มีนาคม 2562
8 30847945/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 15 มีนาคม 2562
9 30847946/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 15 มีนาคม 2562
10 10501324/ศพศ. ร้าน โชว์รูมลัคกี้เฟอร์นิเจอร์ 15 มีนาคม 2562
11 10568470/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 14 มีนาคม 2562
12 10568471/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 14 มีนาคม 2562
13 10568469/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 14 มีนาคม 2562
14 30847902/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 13 มีนาคม 2562
15 30847897/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 13 มีนาคม 2562
16 30847898/วัสดุทันตกรรม บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด 13 มีนาคม 2562
17 30847899/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 13 มีนาคม 2562
18 30847901/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 13 มีนาคม 2562
19 30847896/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 13 มีนาคม 2562
20 30847953/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 11 มีนาคม 2562
21 30847951/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 11 มีนาคม 2562
22 30847955/วัสดุการแพทย์ หจก.เอม ดี อี 11 มีนาคม 2562
23 30847960/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด 11 มีนาคม 2562
24 10501256/ศพศ. ร้าน พรสิน 8 มีนาคม 2562
25 30847887/วัสดุการแพทย์ หจก.สหครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 5 มีนาคม 2562
26 30847892/UC ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 5 มีนาคม 2562
27 10568403/ครภัณฑ์การแพทย์ หจก.สหครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 4 มีนาคม 2562
28 10568409/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 4 มีนาคม 2562
29 30847882/วัสดุวิยาศาสตร์ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด 4 มีนาคม 2562
30 30847883/วัสดุวิทยาศาสร์ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด 4 มีนาคม 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503