โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
22 มิถุนายน 2561 เวลา 00:41 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย...

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่...

  วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 09:06
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย”

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา...

  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 03:40
 • รณรงค์คัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในนักเรียน

  รณรงค์คัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในนักเรียน

  วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 03:15
 • โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม...

  วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 12:20
 • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561 08:24

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin aspart 30% + Protaminated insulin aspart 70%; 100 iu/ml x 3 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin 25 mg capsules โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 300 IU/2 ml (Human) โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml

  วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 08:10
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin aspart 30% + Protaminated insulin...

  วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 07:52
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet โดยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 08:09
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin 25 mg capsules โดยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 08:07
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 300 IU/2 ml (Human) โดยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 08:16

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tafluprost 0.0015% eye drop

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 07:41
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml injection

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 07:40
 • ...

  วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 02:25
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insutin 30 % + isophane insulin 70 %

  วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 08:21
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium valproate 200 mg tablet

  วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 08:16

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 26131850/วัสดุการแพทย์ หจก.วงษ์นิสา 20 มิถุนายน 2561
2 26131787/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 20 มิถุนายน 2561
3 26131799/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด 20 มิถุนายน 2561
4 26131798/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
5 26131797/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 20 มิถุนายน 2561
6 26131796/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 20 มิถุนายน 2561
7 26131795/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
8 26131794/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด 20 มิถุนายน 2561
9 26131792/วัสดุสำนักงาน บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
10 26131851/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วงษ์นิสา 20 มิถุนายน 2561
11 26131852/วัสดุการแพทย์ บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
12 26131853/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
13 26131786/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2561
14 26131785/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
15 26131779/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
16 26131814/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
17 26131813/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 20 มิถุนายน 2561
18 26131808/วัสดุไฟฟ้าฯ หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 20 มิถุนายน 2561
19 26131855/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 20 มิถุนายน 2561
20 26131854/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 มิถุนายน 2561
21 10408186/มูลนิธิ/จ้างเหมา/บริก หจก.เบิ้ล เฮาส์ ดีไซน์ 14 มิถุนายน 2561
22 26131776/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 12 มิถุนายน 2561
23 26131777/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 12 มิถุนายน 2561
24 26131778/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด 12 มิถุนายน 2561
25 26131772/วัสดุุผ้าและเครื่องแต หจก.ดิษยาพรรณ 12 มิถุนายน 2561
26 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
27 26131748/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 12 มิถุนายน 2561
28 26131749/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 12 มิถุนายน 2561
29 26131744/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด 12 มิถุนายน 2561
30 10488320/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บีเจซี เฮลธ์แคร์ จำกัด 8 มิถุนายน 2561
แสดงทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 00:55
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 09:20
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารผู้ป่วยจิตเวช

  วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 07:37
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพสวยพยอม

  วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 07:33
 • ประกาศราคากลางชุดตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ ชนิดตลับทดสอบ

  วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 08:27

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503