โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวพฤกษชาติ บริจาคเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

ครอบครัวพฤกษชาติ บริจาคเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางผาสุข อาวรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่...

ครอบครัวพรหมชัยนันท์ บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๒๓๐,๐๐๐ บาท

ครอบครัวพรหมชัยนันท์ บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๒๓๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทพญ.ลดาวรรณ อมรมรกต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ...

รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้

รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

 • ครอบครัวพฤกษชาติ บริจาคเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

  ครอบครัวพฤกษชาติ บริจาคเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 09:18
 • ครอบครัวพรหมชัยนันท์ บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๒๓๐,๐๐๐ บาท

  ครอบครัวพรหมชัยนันท์ บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า ๒๓๐,๐๐๐ บาท

  วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562 02:18
 • รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้

  รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้

  วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562 08:06
 • รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

  รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

  วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 09:20
 • รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

  รพ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการทางสมอง

  วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 09:20

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 ประเภท

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 07:49
 • ประกาศประกวดราคาซื้อถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด...

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 06:56
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 Motor จำนวน 7 เตียง

  วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 08:27
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 09:09
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 250 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 08:19

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g for injection...

  วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562 07:51
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน Automated Auditory Barinstem Response...

  วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 00:15
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา D-5-N/2 1000 ml...

  วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 11:08
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet...

  วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 11:07
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline 50 mg for inj...

  วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 11:03

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 07:00
 • ประกาศราคากลางเครื่องกำหนดจังหวะอัตราการเต้นของหัวใจ (Temporary pacemaker)

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 06:56
 • ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง

  วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 08:46
 • ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 16 เครื่อง

  วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 08:35
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

  วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 07:23
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:59 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10585827/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอม ดี อี 17 พฤษภาคม 2562
2 31390115/วัสดุการแพทย์ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
3 31390110/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
4 31390112/วัสดุการแพทย์ บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
5 10585820/ครุภัณฑ์สำนักงาน ร้าน โชว์รูมลัคกี้เฟอร์นิเจอร์ 16 พฤษภาคม 2562
6 31390113/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
7 31390114/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
8 31390091/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
9 31390090/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
10 31390089/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
11 31390088/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
12 31390086/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
13 31390084/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
14 10585829/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
15 31390092/วัสดุการแพทย์ บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
16 10585825/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท วี.แอนด์.วี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
17 31390095/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
18 31390096/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
19 31390094/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
20 10585824/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
21 10585826/จ้างเหมา/บริการ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 15 พฤษภาคม 2562
22 10585828/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
23 31390142/วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 14 พฤษภาคม 2562
24 10586011/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 14 พฤษภาคม 2562
25 10586038/ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 14 พฤษภาคม 2562
26 31390047/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 8 พฤษภาคม 2562
27 31390039/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด 8 พฤษภาคม 2562
28 31390038/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด 8 พฤษภาคม 2562
29 31390037/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8 พฤษภาคม 2562
30 31390050/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 8 พฤษภาคม 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503