โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
14 สิงหาคม 2561 เวลา 20:42 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บริจาคโลหิต ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

  บริจาคโลหิต ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

  วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561 08:38
 • อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑

  อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:31
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗

  การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 06:43
 • ปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่

  ปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่

  วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 07:57
 • การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง

  การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง

  วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 19:19

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ

  วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 04:20
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 08:59
 • ประกวดราคาซื้อชุดรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง. จำนวน 480 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 08:57
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Cefazolin 1 g for injection

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:38
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mlfetil 250 mg capsule

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:36

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจจับเวลาการแข็งตัวของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 16:06
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Sterile water for injection 1000 ml

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:10
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acid Glucose Lipids and Nitrogen IV preparation

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:03
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:32
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:30

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 28083943/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ทีเอ็นบี กรุีป 8 สิงหาคม 2561
2 28083941/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 8 สิงหาคม 2561
3 28083942/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 8 สิงหาคม 2561
4 28083952/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 8 สิงหาคม 2561
5 28083947/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 8 สิงหาคม 2561
6 28083948/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 8 สิงหาคม 2561
7 28083949/เวชภัณฑ์ยา บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด 8 สิงหาคม 2561
8 28083951/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 8 สิงหาคม 2561
9 28083916/วัสดุการแแพทย์เพื่อซ่ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 7 สิงหาคม 2561
10 28083917/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 7 สิงหาคม 2561
11 28083918/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 7 สิงหาคม 2561
12 28083919/เวชภัณฑ์ยา หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 7 สิงหาคม 2561
13 28083921/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2561
14 28083922/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2561
15 28083923/เวชภัณฑ์ยา บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 7 สิงหาคม 2561
16 10479648/วัสดุงานบ้านงานครัว/ศ หจก.ทีเอ็นบี กรุีป 7 สิงหาคม 2561
17 10479649/วัสดุไฟฟ้า/ศพศ. หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 7 สิงหาคม 2561
18 10479642/ครุภัณฑ์โฆษณา/ศพศ. หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 7 สิงหาคม 2561
19 28083954/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 2 สิงหาคม 2561
20 28083764/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 1 สิงหาคม 2561
21 28083769/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 1 สิงหาคม 2561
22 28083773/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 1 สิงหาคม 2561
23 28083870/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ออยก๊อปปี้ 26 กรกฎาคม 2561
24 28083774/UC บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
25 28083777/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
26 28083778/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
27 28083779/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
28 28083781/วัสดุทันตกรรม บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
29 28083890/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
30 28083891/วัสดุการแพทย์ บริษัท ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
แสดงทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg tablet

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:45
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Cyclosporine 25 mg capsule

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:41
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา D-5-W injection 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 04:09
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Colistimethate sodium 150 mg for injection...

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 04:00

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503