โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
23 กันยายน 2561 เวลา 17:19 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ๒๔ กันยายน วันมหิดล

  ๒๔ กันยายน วันมหิดล

  วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 04:51
 • รอง ปลัด สธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รพ.ร้อยเอ็ดในโอกาสรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSE Awards) ประจำปี 2561

  รอง ปลัด สธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รพ.ร้อยเอ็ดในโอกาสรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (Public...

  วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 02:54
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ

  วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 07:28
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.ร้อยเอ็ด

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.ร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 15:10
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการโรคเรื้อรัง และการจัดการข้อมูลงาน ระยะที่ ๒

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการโรคเรื้อรัง และการจัดการข้อมูลงาน ระยะที่ ๒

  วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 11:52

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561 07:32
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลสแบบ 3 ไก

  วันอังคาร, 18 กันยายน 2561 04:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 07:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 04:50
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 04:47

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดสำหรับเก็บตัวอย่าง ขนาด 5 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 07 กันยายน 2561 16:27
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Troponin I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 07 กันยายน 2561 01:50
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 10:37
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 10:16
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 09:47

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 28997146/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 21 กันยายน 2561
2 28997140/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 21 กันยายน 2561
3 28997139/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 2) 21 กันยายน 2561
4 28997135/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ หจก.สมคิดวิศวกลการ ร้อยเอ็ด 21 กันยายน 2561
5 28997134/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 21 กันยายน 2561
6 28997155/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด 21 กันยายน 2561
7 28997154/วัสดุการแพทย์ หจก.เอม ดี อี 21 กันยายน 2561
8 28997153/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 21 กันยายน 2561
9 28997152/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 21 กันยายน 2561
10 28997151/วัสดุการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 21 กันยายน 2561
11 28997150/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 21 กันยายน 2561
12 28997149/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 21 กันยายน 2561
13 28997148/วัสดุการแพทย์ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 21 กันยายน 2561
14 28997141/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 21 กันยายน 2561
15 28997142/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 21 กันยายน 2561
16 28997128/วัสดุการแพทย์ ร้าน วาย พี เอ็ม ซัพพลาย 21 กันยายน 2561
17 28997127/วัสดุการแพทย์ ร้าน บี เอ็ม เอ็น ฮาร์ดแวร์ จำกัด 21 กันยายน 2561
18 28997124/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จำกัด 21 กันยายน 2561
19 28997123/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 21 กันยายน 2561
20 28997122/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 21 กันยายน 2561
21 28997121/วัสดุไฟฟ้า ร้าน นา นา ภัณฑ์ 21 กันยายน 2561
22 28997119/วัสดุบริโภค วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบุ่งเลิศ 21 กันยายน 2561
23 28997118/วัสดุก่อสร้าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 21 กันยายน 2561
24 28997184/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิไทม์ จำกัด 21 กันยายน 2561
25 28997183/วัสดุการแพทย์ บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จำกัด 21 กันยายน 2561
26 28997181/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 21 กันยายน 2561
27 28997144/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 21 กันยายน 2561
28 28997143/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 21 กันยายน 2561
29 10523122/ครุภัณฑ์สำนักงาน ร้าน โชว์รูมลัคกี้เฟอร์นิเจอร์ 20 กันยายน 2561
30 28997054/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 19 กันยายน 2561
แสดงทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยาEpoietin beta prefill syringe 30,000 IU (0.6 ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoietin beta prefill syringe 30,000...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Calcium folinate 300 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 300 mg injection...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet...

 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวัดลานสายตา จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561 04:04
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยาEpoietin beta prefill syringe 30,000 IU (0.6 ml)...

  วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561 03:11
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Calcium folinate 300 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 07:06
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 07:03
 • ประกาศราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA

  วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 03:43

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503