โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ประมวลภาพกิจกรรม

boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
11 ธันวาคม 2561 เวลา 05:13 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๗ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๗ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 07:49
 • รพ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓

  รพ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓

  วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 07:47
 • รพ.ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

  รพ.ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

  วันอาทิตย์, 02 ธันวาคม 2561 14:52
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ รพ.ร้อยเอ็ด

  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ รพ.ร้อยเอ็ด

  วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 06:01
 • “การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร้อยเอ็ด ให้เป็น 0 อย่างยั่งยืน” (The Sustainable Development to Stop Teen Mom in Roi Et Getting to Zero

  “การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร้อยเอ็ด ให้เป็น 0 อย่างยั่งยืน” (The Sustainable Development to...

  วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561 09:38

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาสและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Urine Strip 11 แถบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 05:07
 • ประกาศประกวดราคาซื้อขวด Hemoculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 05:00
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg tablet

  วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 05:04
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาสและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet

  วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 05:02
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 07:01

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตา จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 07:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน...

  วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 07:43
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดส่องกล้องระบบปัสสาวะและชุดถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 04:27
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Norepinephrine 4 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 02:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Epoietin beta prefill syringe 30000 IU...

  วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 02:48

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10547220/ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 7 ธันวาคม 2561
2 29201517/วัสดุการแพทย์ บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
3 29201516/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
4 29201515/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
5 29201514/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
6 29201511/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี.เค.เมด จำกัด 7 ธันวาคม 2561
7 29201509/วัสดุการแพทย์เพื่่อซ่ หสน.จินดาโอสถ 7 ธันวาคม 2561
8 29201508/วัสดุการแพทย์ ร้านพรชนกซัพพลายส์ 7 ธันวาคม 2561
9 29201454/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
10 29201453/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ หจก.ดิษยาพรรณ 7 ธันวาคม 2561
11 29201452/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
12 29201451/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 7 ธันวาคม 2561
13 29201449/เวชภัณฑ์ยา บริษัท มาสุ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
14 29201448/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 7 ธันวาคม 2561
15 29201447/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 7 ธันวาคม 2561
16 30508622/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
17 30508623/วัสดุการแพทย์ บริิษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
18 30508624/เวชภัณฑ์ยา หจก.แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล 7 ธันวาคม 2561
19 30508621/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก S) 7 ธันวาคม 2561
20 10547219/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม 7 ธันวาคม 2561
21 10547215/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 7 ธันวาคม 2561
22 10547211/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โปรทีม แอนดื เซลส์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
23 10547209/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 7 ธันวาคม 2561
24 29201475/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
25 29201474/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
26 29201473/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
27 29201472/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
28 30508625/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
29 30508626/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
30 29201467/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 7 ธันวาคม 2561
แสดงทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 08:58
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha prefilled syringe syringe injection 5,000...

  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 04:20
 • ประกาศราคากลาง ALS with evaluation and feedback...

  วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 09:08
 • ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลสแบบ 3 ไก

  วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 08:07
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารผู้ป่วยจิตเวช

  วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 07:17

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503