ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

  จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๕...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 15:58
 • มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

  มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 15:19
 • ริท เดอะสตาร์ พร้อมครอบครัวศิริพานิช และแฟนคลับร่วมฉลองวันเกิดและบริจาคเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ริท เดอะสตาร์ พร้อมครอบครัวศิริพานิช และแฟนคลับร่วมฉลองวันเกิดและบริจาคเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 13:40
 • ร้อยเอ็ดจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

  ร้อยเอ็ดจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 21:41
 • รพ.ร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่อต้านยาเสพติด

  รพ.ร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 13:51

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan 100 mg injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Capillarys Hb Typing (น้ำยาตรวจ Hemoglobin) 700 ml....

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 15:00
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan 100 mg injection

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 09:54
 • ประกาศประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูก ชนิด Power air drill จำนวน 1 ชุด

  วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 10:52
 • ประกาศประกวดราคาจ้างทำทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.12 ชั้น...

  วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 07:53
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 15:49

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DG Gel Coombs (ID Liss) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:23
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 1,000 ชุด...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:18
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๘๐ ชุด...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:17
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Phenytoin Sodium injection 50 mg / ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 15:54
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Phenytoin Sodium injection 50 mg / ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 15:54

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 15:55
 • ประกาศราคากลางรถไฟฟ้านั่งขับ จำนวน 3 คัน

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 15:22
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9 % Sodium chloride injection 1000 ml...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:15
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9 % Sodium chloride injection 100 ml...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:12
 • ประกาศราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

  วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 08:05
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
26 มิถุนายน 2562 เวลา 00:59 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 32399355/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออดิเมด จำกัด 21 มิถุนายน 2562
2 32399363/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
3 32399362/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
4 32399361/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 21 มิถุนายน 2562
5 32399359/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
6 32399358/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
7 32399357/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 21 มิถุนายน 2562
8 32399356/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
9 32399231/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
10 32399364/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
11 32399365/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด 21 มิถุนายน 2562
12 32399230/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
13 32399229/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
14 32399228/วัสดุการแพทย์ บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
15 32399227/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 21 มิถุนายน 2562
16 32399226/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
17 32399221/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 21 มิถุนายน 2562
18 32399225/UC บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 21 มิถุนายน 2562
19 32399366/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 21 มิถุนายน 2562
20 32399350/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2562
21 32399352/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 20 มิถุนายน 2562
22 32399353/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เมดิทอป จำกัด 20 มิถุนายน 2562
23 32399367/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 20 มิถุนายน 2562
24 32399369/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 20 มิถุนายน 2562
25 32399349/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 มิถุนายน 2562
26 32399348/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 มิถุนายน 2562
27 10600684/จ้างเหมา/บริการ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 20 มิถุนายน 2562
28 10600680/จ้างเหมา/บริการ นายเรืองฤทธิ์ พุ่มเพ็ง 20 มิถุนายน 2562
29 10600699/จ้างเหมา/บริการ หจก.สมปาน เซอร์วิส 20 มิถุนายน 2562
30 10600697/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ดาวรุ่งการพิมพ์ 20 มิถุนายน 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503