ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 มกราคม 2561 เวลา 04:06 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากนายแพทย์ศักดา 50,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนนิสิตแพทย์

รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากนายแพทย์ศักดา 50,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนนิสิตแพทย์

วันที่ 16 มกราคม 2561 นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิยบุตร...

 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย ระหว่างวันที่...

 รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 40,000 บาท สมทบทกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 40,000 บาท สมทบทกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร...

กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 69

กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 69

กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่...

รพ.ร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แนะนำเด็กๆรู้จักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

รพ.ร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แนะนำเด็กๆรู้จักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

รพ.ร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แนะนำเด็กๆรู้จักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน นพ.มนต์ชัย...

 • รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากนายแพทย์ศักดา 50,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนนิสิตแพทย์

  รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากนายแพทย์ศักดา 50,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนนิสิตแพทย์

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 08:08
 • อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561

  อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย...

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 07:33
 • รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 40,000 บาท สมทบทกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  รพ.ร้อยเอ็ดรับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 40,000 บาท สมทบทกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 06:38
 • กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 69

  กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 69

  วันอังคาร, 16 มกราคม 2561 03:36
 • รพ.ร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แนะนำเด็กๆรู้จักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

  รพ.ร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แนะนำเด็กๆรู้จักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

  วันอังคาร, 16 มกราคม 2561 02:42

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30% Protaminated insulin aspart 70%, 100 IU/ml x 3 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 2,000 ml (Low calcium)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 5,000 ml (Low calcium)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidrorel 75 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30% Protaminated insulin...

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 09:30
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 2,000...

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 09:23
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 5,000...

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 09:20
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidrorel 75 mg tablet

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 09:13
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg for injection

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 03:24

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น Cryostat (for rrozen...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:55
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:53
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:52

ประกาศราคากลาง

ยา Sorafenib 200 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet...

ยา Donepezil HCL 10 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Donepezil HCL 10 mg tablet...

ยา Bortezomib 1 mg / 5 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bortezomib 1 mg / 5 ml injection...

ยา Erythropoietin Alpha 4000 IU (HEMAX)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Alpha 4000 IU (HEMAX)...

ยา Levetiracetam 500 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levetiracetam 500 mg tablet...

 • ยา Sorafenib 200 mg tablet

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 08:44
 • ยา Donepezil HCL 10 mg tablet

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 07:50
 • ยา Bortezomib 1 mg / 5 ml injection

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 07:05
 • ยา Erythropoietin Alpha 4000 IU (HEMAX)

  วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 07:03
 • ยา Levetiracetam 500 mg tablet

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 03:36
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503