ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04:41 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด น้อมนำศาสตร์พระราชา จิตอาสามอบเสียงเพลงขับกล่อมผู้มารับบริการระหว่างรอพบแพทย์ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด น้อมนำศาสตร์พระราชา จิตอาสามอบเสียงเพลงขับกล่อมผู้มารับบริการระหว่างรอพบแพทย์ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เสียงเพลงขับกล่อมจากจิตอาสาตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด หวังให้กำลังใจผู้ป่วย คลายเครียด...

 • บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลสวนพยอม

  บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลสวนพยอม

  วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 02:05
 • รักจริงต้องปลอดภัย รักใส่ใจต้องป้องกัน

  รักจริงต้องปลอดภัย รักใส่ใจต้องป้องกัน

  วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 07:56
 • บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์พิราบข่าว มอบเงินบริจาค 4,000 บาท ให้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทุบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์พิราบข่าว มอบเงินบริจาค 4,000 บาท ให้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

  วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 09:47
 • ทำบุญเลี้ยงพระที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม คลินิกกายภาพบำบัด และบริการบ้านเด็กเล็ก

  ทำบุญเลี้ยงพระที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

  วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 07:44
 • ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด น้อมนำศาสตร์พระราชา จิตอาสามอบเสียงเพลงขับกล่อมผู้มารับบริการระหว่างรอพบแพทย์ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด น้อมนำศาสตร์พระราชา...

  วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 07:42

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5,000 U/0.3 ml prefilled syringe โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 4 รายการหลัก (188 รายการ)

  วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 07:07
 • ประกาศประกวดราคาซ์ื้้อวัสดุบริโภค 3 ประเภท (ไก่,ไข่ไก่) (กุ้ง,ปลา)(หมู)

  วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 02:15
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml

  วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 05:00
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml

  วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 04:56
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5,000 U/0.3 ml prefilled syringe โดยวิธี...

  วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 04:10

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg/ml injection

  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 04:31
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg injection

  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 04:29
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg for injection

  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 04:32
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g for injection

  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 04:30
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg for injection

  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 04:28

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Leflunomide ๒๐ mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Leflunomide ๒๐ mg tablet...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Ipodine ๑๐ % W/V ๓๐ ml ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipodine ๑๐ % W/V ๓๐ ml...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Mixtard ๗๐:๓๐ penfill ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Mixtard ๗๐:๓๐ penfill...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Pregabalin 50 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pregabalin 50 mg tablet...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Oxaliplatin 50 mg inj ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj...

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Leflunomide ๒๐ mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:14
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Ipodine ๑๐ % W/V ๓๐ ml ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:11
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Mixtard ๗๐:๓๐ penfill ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:09
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Pregabalin 50 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:06
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Oxaliplatin 50 mg inj ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:04
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503