ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ท้าไทย ก้าวไกลโรค” ในรูปแบบ Virtual Run ออกกำลังกาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ท้าไทย ก้าวไกลโรค” ในรูปแบบ Virtual Run ออกกำลังกาย...

  วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 14:30
 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี ๖๓

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี ๖๓

  วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 13:21
 • รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” จากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส”สายพันธุ์ใหม่

  รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” จากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส”สายพันธุ์ใหม่

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 13:17
 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี วิ่งเสริมบารมี ๑๐๑ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี...

  วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 22:22
 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี วิ่งเสริมบารมี ๑๐๑ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี...

  วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 22:22

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 g for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lanthanum carbonate 500 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ertapenem 1 g for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 g for injection

  วันศุกร์, 24 มกราคม 2563 16:20
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้กับผู้ป่วย 1,000 ราย

  วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 16:23
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lanthanum carbonate 500 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 16:09
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ertapenem 1 g for injection

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 10:18
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye...

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 10:16

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 09:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 42 เครื่อง...

  วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562 10:02
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอด LED จำนวน 16,624 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 16:19
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:36
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 6 เครือง

  วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 09:47

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanol 270 mg /ml 50 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanol...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vitamin B – complex tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Vitamin B –...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg / 1 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide...

 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหน่วยไตเทียม อาคาร 144 เตียง

  วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 15:06
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g for injection...

  วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 10:38
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanol 270 mg /ml 50 ml injection...

  วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 11:17
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vitamin B – complex tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 15 มกราคม 2563 14:30
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg / 1 ml injection...

  วันพุธ, 15 มกราคม 2563 14:11
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
25 มกราคม 2563 เวลา 21:14 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 37100391/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 23 มกราคม 2563
2 37100383/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 23 มกราคม 2563
3 37100384/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 23 มกราคม 2563
4 37100385/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 23 มกราคม 2563
5 37100386/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 23 มกราคม 2563
6 37100392/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มกราคม 2563
7 37100393/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มกราคม 2563
8 37100381/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 23 มกราคม 2563
9 37100379/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 23 มกราคม 2563
10 37100378/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 23 มกราคม 2563
11 37100377/วัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อม หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 23 มกราคม 2563
12 37100394/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 23 มกราคม 2563
13 10657351/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอส.เค.พี เทคนิคอล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 21 มกราคม 2563
14 10657352/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 21 มกราคม 2563
15 10657353/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จำกัด 21 มกราคม 2563
16 37100395/วัสดุการแพทย์ บริษัท บิซ ไลน์ จำกัด 21 มกราคม 2563
17 37100398/เวชภัณฑ์ยา หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 21 มกราคม 2563
18 37100399/เวชภัณฑ์ยา หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 21 มกราคม 2563
19 37100401/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 21 มกราคม 2563
20 37100350/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 21 มกราคม 2563
21 37100342/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 20 มกราคม 2563
22 37100343/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แร็กซ อินเตอร์ไดนอสติค จำกัด 20 มกราคม 2563
23 37100344/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด 20 มกราคม 2563
24 37100345/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด 20 มกราคม 2563
25 37100346/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 20 มกราคม 2563
26 37100348/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ดีมาร์ค จำกัด 20 มกราคม 2563
27 37100340/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 17 มกราคม 2563
28 37100338/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 17 มกราคม 2563
29 10657432/จ้างเหมา/บริการ หจก.เบิ้ล เฮาส์ ดีไซน์ 17 มกราคม 2563
30 37100281/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 16 มกราคม 2563
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503