โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 เมษายน 2561 เวลา 13:32 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

 รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4ผู้บริหารโรงพยาบาล...

รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

                              โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม“ รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี...

มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ         ...

หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

 • รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

  รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

  วันพฤหัสบดี, 12 เมษายน 2561 08:52
 • รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

  รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

  วันพุธ, 11 เมษายน 2561 14:56
 • คุณธนัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 300,000 บาท สมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  คุณธนัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 300,000 บาท...

  วันพุธ, 11 เมษายน 2561 12:48
 • มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

  มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

  วันพุธ, 11 เมษายน 2561 11:44
 • หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

  หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

  วันจันทร์, 09 เมษายน 2561 14:08

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tafluprost 0.0015% Eye dropโดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 10 mg tablet โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml solution โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm)

  วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 03:50
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%...

  วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 03:48
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tafluprost 0.0015% Eye dropโดยวิธี e-bidding

  วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 06:45
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 10 mg tablet โดยวิธี e-bidding

  วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 06:41
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml solution โดยวิธี e-bidding

  วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 06:37

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5 5000 ml

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 09:01
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 2000 ml

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 08:59
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta ๕๐๐๐ U/ ๐.๓ ml prefilled syringe

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 08:56
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 07:07
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติ จำนวน 40...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 07:00

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 25200284/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
2 25200283/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
3 25200282/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
4 25200279/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 19 เมษายน 2561
5 25200278/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด 19 เมษายน 2561
6 25200275/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 19 เมษายน 2561
7 25200239/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 10 เมษายน 2561
8 25200241/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 10 เมษายน 2561
9 25200242/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคอ จำกัด 10 เมษายน 2561
10 25200246/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 10 เมษายน 2561
11 25200247/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 10 เมษายน 2561
12 25200248/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 10 เมษายน 2561
13 25200269/วัสดุไฟฟ้า ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า 10 เมษายน 2561
14 25200240/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 10 เมษายน 2561
15 25200238/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 9 เมษายน 2561
16 25200235/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 9 เมษายน 2561
17 25200197/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 30 มีนาคม 2561
18 25200193/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 30 มีนาคม 2561
19 25200194/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 30 มีนาคม 2561
20 25200195/วัสดุการแพทย์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 30 มีนาคม 2561
21 25200199/เวชภัณฑ์ยา หสม. พรีเมด ฟาร์มา 30 มีนาคม 2561
22 25200200/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 30 มีนาคม 2561
23 25200214/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
24 25200212/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 26 มีนาคม 2561
25 25200190/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 26 มีนาคม 2561
26 25200191/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 26 มีนาคม 2561
27 25200201/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
28 25200202/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 26 มีนาคม 2561
29 25200203/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 26 มีนาคม 2561
30 25200204/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 26 มีนาคม 2561
แสดงทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%...

  วันอังคาร, 17 เมษายน 2561 08:14
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2561

  วันศุกร์, 20 เมษายน 2561 02:54
 • ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย๋เคลื่อนที่ซีอาร์ม (C-Arm)

  วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 08:42
 • ประกาศราคากลางซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

  วันพุธ, 04 เมษายน 2561 07:46
 • ประกาศราคากลางซื้อเครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง จำนวน 10 เครื่อง

  วันพุธ, 04 เมษายน 2561 07:27
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503