โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ตารางการให้บริการนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกฤตมาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัวบริจาคเงินสามหมื่นบาท...

 • การอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งข้อมูลประกันสังคม ระดับรพ.สต.ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒

  การอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งข้อมูลประกันสังคม ระดับรพ.สต.ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์...

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 11:30
 • รักจริงต้องใส่ใจ รักใส่ใจต้องป้องกัน

  รักจริงต้องใส่ใจ รักใส่ใจต้องป้องกัน

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:47
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเมื่อมารับบริการ

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒...

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:44
 • คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:40
 • ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท...

  วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:58

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octrotide 100 mcg/ml injection ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant human epoietin alpha 4,000 U for injection ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide and Timolol eye drop ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octrotide 100 mcg/ml injection ด้วยวิฑี e-bidding

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:37
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิฑี e-bidding

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:34
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant human epoietin alpha 4,000 U for injection ด้วยวิฑี...

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:32
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide and Timolol eye drop ด้วยวิฑี e-bidding

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:29
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet

  วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2562 09:52

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Azithromycin 500 mg powder for injection...

  วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 02:58
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Clindamycin phosphate 150 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:41
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Vancomycin 500 mg for injection .ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:39
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 06:19

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5000 U ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib...

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5000 U ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 06:57
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 30 มกราคม 2562 03:00
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 07:34
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g...

  วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 07:30
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 08:51
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 01:57 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 30847738/วัสดุการแพทย์ บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
2 30847744/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
3 30847740/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
4 30847741/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
5 30847742/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
6 30847743/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
7 30847763/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 11 กุมภาพันธ์ 2562
8 30847764/วัสดุทันตกรรม ร้าน คลังยารัชดา 11 กุมภาพันธ์ 2562
9 30847767/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
10 30847768/วัสดุการแพทย์ บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
11 30847770/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
12 30847771/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
13 30847766/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
14 30847762/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 7 กุมภาพันธ์ 2562
15 30508965/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 6 กุมภาพันธ์ 2562
16 30508966/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 6 กุมภาพันธ์ 2562
17 10555185/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
18 10555184/จ้างเหมา/บริการ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
19 10555183/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
20 10555181/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
21 30847727/UC บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 31 มกราคม 2562
22 30847732/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 31 มกราคม 2562
23 30847733/วัสดุการแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 31 มกราคม 2562
24 30847731/วัสดุสำนักงาน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด 31 มกราคม 2562
25 10547341/ค้ำประกันสัญญา บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 28 มกราคม 2562
26 10555044/จ้างเหมา/บริการ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 25 มกราคม 2562
27 10555045/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2562
28 30508957/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 24 มกราคม 2562
29 30508956/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 24 มกราคม 2562
30 30508959/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 24 มกราคม 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503