ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร /ความรู้เกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 • มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:19
 • ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:21
 • How to.....ทำความสะอาด

  How to.....ทำความสะอาด

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:23
 • การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:25
 • CORONA VIRUS (COVID-19)

  CORONA VIRUS (COVID-19)

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:28

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม รณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 2563

  ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม รณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 2563

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 16:14
 • มูลนิธิบุญโกศล เติมสุข “ตู้ปันสุข” แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  มูลนิธิบุญโกศล เติมสุข “ตู้ปันสุข” แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:26
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการจัดสรรตำแหน่งราชการของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล...

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:18
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด - 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชที่ดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด - 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชที่ดี...

  วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 16:12
 • บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ

  บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ

  วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 20:23

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 08:45
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจ ABO/Rh card) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 15:08
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 10:59
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Hb 301 Microcuvettes) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 14:58
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจ CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 14:41

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ lactate (lactic acid)

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 11:46
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 11:25
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง Central monitor พร้อมลูกข่าย 9 ตัว จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 10:56
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักชั้น 3 ห้องเรียนชั้น 3 และดาดฟ้า...

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 10:35
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 3 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 14:49

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยความถี่สูง (Intravascular Ultrasound or IVUS) จำนวน 1...

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 13:43
 • ประกาศราคากลางเครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง จำนวน 10 เครื่อง

  วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 07:29
 • ประกาศราคากลางเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 15:59
 • ประกาศราคากลางจ้างทำฐานรองรับการก่อสร้างอาคารคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

  วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 14:25
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefazolin 1 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 15:38
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
4 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:34 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 39489336/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 3 กรกฎาคม 2563
2 39489253/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
3 39489408/วัสดุการแพทย์ หจก.พร้อม เซิร์ฟ 3 กรกฎาคม 2563
4 10697477/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 3 กรกฎาคม 2563
5 39489334/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
6 39489335/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
7 39489337/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
8 39489249/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
9 39489250/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
10 39489251/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
11 39489252/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
12 10685722/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 29 มิถุนายน 2563
13 10685719/บำรุง ร้าน ซาซูดอง 29 มิถุนายน 2563
14 39489370/วัสดุทันตกรรม บริษัท นูเด้นท์ จำกัด 29 มิถุนายน 2563
15 10685739/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 25 มิถุนายน 2563
16 10685740/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มิถุนายน 2563
17 39489358/วัสดุการแพทย์ หจก.พี.ซี.วาย.อุปกรณ์การแพทย์ 25 มิถุนายน 2563
18 39489359/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 25 มิถุนายน 2563
19 39489361/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 25 มิถุนายน 2563
20 10630020/วัสดุเพื่อซ่อม/ศพศ. หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 25 มิถุนายน 2563
21 39489332/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 23 มิถุนายน 2563
22 39489319/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 23 มิถุนายน 2563
23 39489320/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูเมด้า จำกัด 23 มิถุนายน 2563
24 39489324/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 22 มิถุนายน 2563
25 39489183/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 18 มิถุนายน 2563
26 39489182/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด 18 มิถุนายน 2563
27 39489260/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 17 มิถุนายน 2563
28 39489261/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 17 มิถุนายน 2563
29 39489255/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 17 มิถุนายน 2563
30 39489257/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 17 มิถุนายน 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503