ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร้อยเอ็ดร่วมรายการวาไรตี้อีสานใต้ ช่อง NBT อุบลราชธานี

  ร้อยเอ็ดร่วมรายการวาไรตี้อีสานใต้ ช่อง NBT อุบลราชธานี

  วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 18:51
 • รพ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมฟังโครงการ “ที่สุดแห่งการให้” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริจาคอวัยวะและดวงตา

  รพ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมฟังโครงการ “ที่สุดแห่งการให้”...

  วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 14:33
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

  วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 13:12
 • บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์...ที่สุดแห่งการให้

  บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์...ที่สุดแห่งการให้

  วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 12:53
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก

  วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 11:24

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 14:42
 • ประกาศประกวดราคาซื้อหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 14:08
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 15:57
 • ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml. จำนวน 13,800 ชุด...

  วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 15:07
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง จำนวน 600 ชุด...

  วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 15:05

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส...

  วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 09:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

  วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 11:34
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 26 ชุด

  วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 15:32
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 14:48
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Donepezil HCL Orodispersible 10 mg tablet...

  วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562 15:56

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าเส้นเลือดดำ (Infusion pump)

  วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 09:18
 • ประกาศราคากลางเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน 14 เตียง

  วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 15:49
 • ประกาศราคากลางเครื่อง Screening jaundice meter ในทารก (คัดกรองตัวเหลืองในทารก) จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 14:32
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด

  วันพุธ, 25 กันยายน 2562 15:27
 • ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพและหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 6 เครื่อง

  วันพุธ, 18 กันยายน 2562 10:37
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:28 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 36098601/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2562
2 36098600/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 15 พฤศจิกายน 2562
3 36098599/วัสดุก่อสร้าง ร้าน นา นา ภัณฑ์ 15 พฤศจิกายน 2562
4 36098602/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15 พฤศจิกายน 2562
5 35247714/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 14 พฤศจิกายน 2562
6 35247713/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 14 พฤศจิกายน 2562
7 35247715/วัสดุการแพทย์ หจก.เซ็นทรัลเมดิคอล 14 พฤศจิกายน 2562
8 35247718/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 14 พฤศจิกายน 2562
9 10569637/วัสดุงานบ้านงานครัว/ศ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 14 พฤศจิกายน 2562
10 36098569/วัสดุการแพทย์ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 13 พฤศจิกายน 2562
11 36098588/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 13 พฤศจิกายน 2562
12 35247691/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
13 35247689/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
14 35247687/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) 12 พฤศจิกายน 2562
15 35247699/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2562
16 35247698/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2562
17 35247673/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
18 35247626/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
19 35247607/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
20 35247608/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
21 10638432/บำรุง ร้าน วิษณุสแตนเลส 8 พฤศจิกายน 2562
22 35247701/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
23 35247705/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย) จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
24 35247653/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
25 35247686/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
26 35247685/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
27 35247651/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 7 พฤศจิกายน 2562
28 35247678/วัสดุงานบ้านงานนครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
29 35247683/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 6 พฤศจิกายน 2562
30 35247657/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503