สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผลงาน “ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว” ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดี ปี 2563

  ผลงาน “ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว”...

  วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563 15:41
 • ๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

  ๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 11:02
 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดงานรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน “คุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ ความสำเร็จ”

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดงานรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน “คุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ ความสำเร็จ”

  วันอังคาร, 15 กันยายน 2563 14:56
 • บุคลากรและหน่วยงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับเกียรติบัตรด้านพฤติกรรมบริการประทับใจ

  วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 15:55
 • กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับโล่รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓

  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับโล่รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล...

  วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 15:47

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% x 3 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase 50 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg for subcutaneous injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone sodium 1 g for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin...

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:38
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase 50 mg for injection

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:32
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg for subcutaneous...

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:30
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone sodium 1 g for injection

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:26
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg injection

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:24

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 09 กันยายน 2563 14:42
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด Non invasive จำวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 09 กันยายน 2563 14:33
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 07:21
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin HCl 0.4 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 15:20
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยความถี่สูง (Intravascular...

  วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 10:28

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางจ้างทำห้องรับ-ส่งพัสดุ อาหาร สิ่งของทั่วไป

  วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:50
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefixime 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:53
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:51
 • ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วย

  วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 15:45
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
25 กันยายน 2563 เวลา 09:21 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 40944431/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 24 กันยายน 2563
2 40944426/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีออนเมด จำกัด 24 กันยายน 2563
3 40944467/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 24 กันยายน 2563
4 40944469/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 24 กันยายน 2563
5 40944470/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 24 กันยายน 2563
6 40944471/เวชภัณฑ์ยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24 กันยายน 2563
7 40944456/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 24 กันยายน 2563
8 40944459/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน พี.ที 24 กันยายน 2563
9 40944460/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 24 กันยายน 2563
10 40944424/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 24 กันยายน 2563
11 40944425/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 24 กันยายน 2563
12 10705874/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 23 กันยายน 2563
13 10705873/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 23 กันยายน 2563
14 40944432/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 23 กันยายน 2563
15 10705856/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 22 กันยายน 2563
16 40944440/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 21 กันยายน 2563
17 40944441/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 21 กันยายน 2563
18 40944442/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21 กันยายน 2563
19 40944359/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 17 กันยายน 2563
20 40944356/วัสดุการแพทย์ บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด 17 กันยายน 2563
21 40944353/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 16 กันยายน 2563
22 40944352/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก S) 16 กันยายน 2563
23 40944387/เวชภัณฑ์ยา บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด 16 กันยายน 2563
24 40944385/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 16 กันยายน 2563
25 40944360/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จำกัด 15 กันยายน 2563
26 40944362/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จำกัด 15 กันยายน 2563
27 40944363/วัสดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 15 กันยายน 2563
28 10705840/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด 11 กันยายน 2563
29 40160289/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 8 กันยายน 2563
30 40160273/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 8 กันยายน 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503