สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563 14:19
 • รพ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพ

  รพ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพ

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 23:35
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้ “Enhancing trust in Healthcare”

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้ “Enhancing trust in Healthcare”

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 17:14
 • ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

  ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 12:52
 • ๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  ๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 13:43

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

  วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2563 10:23
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 10:21
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอและบีสแกน จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 14:23
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 10:18
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤต (COVID ๑๙) จำนวน ๑๔ รายการ...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 14:58

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DG Gel Coombs (ID Liss)...

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 14:58
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 100 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 15:38
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Alteplase 50 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:29
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Trastuzumap 600 mg for subcutaneous injection...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:28
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:26

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 2 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563 14:55
 • ...

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางมอเตอร์ดูดน้ำลายสำหรับงานทันตกรรม จำนวน 15 เครื่อง

  วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 13:59
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยขบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 12:47
 • ประกาศราคากลางตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 11:01
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
6 ธันวาคม 2563 เวลา 04:24 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 42176516/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 3 ธันวาคม 2563
2 42176519/วัสดุการแพทย์ บริษัท สไปโร เมด จำกัด 3 ธันวาคม 2563
3 42176518/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 3 ธันวาคม 2563
4 42176517/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 3 ธันวาคม 2563
5 42176510/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 3 ธันวาคม 2563
6 42176509/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 3 ธันวาคม 2563
7 42176508/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 3 ธันวาคม 2563
8 42176507/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 3 ธันวาคม 2563
9 42176506/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
10 42176528/วัสดุสำนักงาน บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
11 42176520/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 3 ธันวาคม 2563
12 42176521/วัสดุการแพทย์ หจก.สามพี เมดิคอล 3 ธันวาคม 2563
13 42176522/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 3 ธันวาคม 2563
14 42176526/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 3 ธันวาคม 2563
15 42176515/วัสดุการแพทย์ หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 3 ธันวาคม 2563
16 42176514/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 3 ธันวาคม 2563
17 42176513/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 3 ธันวาคม 2563
18 42176512/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด 3 ธันวาคม 2563
19 42176527/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
20 42176511/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3 ธันวาคม 2563
21 42176524/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
22 42176523/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
23 42176425/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 2 ธันวาคม 2563
24 42176424/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 2 ธันวาคม 2563
25 42176423/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 2 ธันวาคม 2563
26 42176422/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด 2 ธันวาคม 2563
27 42176419/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
28 42176418/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
29 42176417/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 2 ธันวาคม 2563
30 42176416/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 2 ธันวาคม 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503