จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือ
" อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร /ความรู้เกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 • มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:19
 • ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:21
 • How to.....ทำความสะอาด

  How to.....ทำความสะอาด

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:23
 • การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:25
 • CORONA VIRUS (COVID-19)

  CORONA VIRUS (COVID-19)

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:28

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับมอบรายได้การจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓

  รับมอบรายได้การจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓"วิ่งหยุดโรค ๑๐...

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 14:12
 • ร้านนิว โอริสสปอร์ต บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๔๐๐ ชิ้น

  ร้านนิว โอริสสปอร์ต บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๔๐๐ ชิ้น

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 13:37
 • ผู้บริหาร รพ.ร้อยเอ็ด พบผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโควิด ๑๙

  ผู้บริหาร รพ.ร้อยเอ็ด พบผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโควิด ๑๙

  วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 14:35
 • “อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด เคาะประตูบ้าน”แจ้งข่าวและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโควิด 19

  “อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด เคาะประตูบ้าน”แจ้งข่าวและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโควิด 19

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 15:09
 • การทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19

  การทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 14:57

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg; 0.5 g powder

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 08 เมษายน 2563 10:16
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิดน้ำ RO จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 10:39
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 16:23
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:44
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg; 0.5 g powder

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:42

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 0.9% Sodium Chloride 1000 ml for irrigation...

  วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 13:31
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Recombinant Human Epoitin alpha 5000 U for injection...

  วันเสาร์, 04 เมษายน 2563 09:23
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Azathioprine 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันเสาร์, 04 เมษายน 2563 09:21
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Azithromycin 500 mg powder for injection...

  วันเสาร์, 04 เมษายน 2563 09:20
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risperidone 2 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันเสาร์, 04 เมษายน 2563 09:18

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:48
 • ประกาศราคากลางเครื่องบันทึกติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:43
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (High frequency oscillatory ventilator)...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 2 ชุด

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:20
 • ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน...

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 07:54
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
9 เมษายน 2563 เวลา 02:22 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10678858/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 8 เมษายน 2563
2 37954942/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโฟกัส จำกัด 7 เมษายน 2563
3 37954964/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 7 เมษายน 2563
4 37954966/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 7 เมษายน 2563
5 37954967/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เมดิทอป จำกัด 7 เมษายน 2563
6 37954940/วัสดุการแพทย์ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 7 เมษายน 2563
7 37954943/วัสดุการแพทย์ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 7 เมษายน 2563
8 37954944/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จำกัด 7 เมษายน 2563
9 10678850/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 7 เมษายน 2563
10 10678851/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 7 เมษายน 2563
11 10678859/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 3 เมษายน 2563
12 10678861/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 3 เมษายน 2563
13 10678862/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 3 เมษายน 2563
14 10678863/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 3 เมษายน 2563
15 37954960/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด 3 เมษายน 2563
16 37954934/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด 31 มีนาคม 2563
17 37954932/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
18 37954898/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 31 มีนาคม 2563
19 37954897/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
20 37954896/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 31 มีนาคม 2563
21 37954895/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
22 37954878/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 23 มีนาคม 2563
23 37954752/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มีนาคม 2563
24 37954824/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 20 มีนาคม 2563
25 37954883/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 20 มีนาคม 2563
26 37954882/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มีนาคม 2563
27 37954814/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 19 มีนาคม 2563
28 37954813/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 19 มีนาคม 2563
29 37954911/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 17 มีนาคม 2563
30 37954748/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 13 มีนาคม 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:04
 • การใช้บริการARIคลีนิค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด V2

  การใช้บริการARIคลีนิค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด V2

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 15:17
 • การผลิตถุงเท้าพลาสติกหุ้มข้อ ทัตกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  การผลิตถุงเท้าพลาสติกหุ้มข้อ ทัตกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 15:16
 • การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:44
 • ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:05

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503