Home

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
18 ตุลาคม 2560 เวลา 23:34 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นมั่งมี

ปลูกต้นมั่งมี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์...

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ...

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน...

 • ปลูกต้นมั่งมี

  ปลูกต้นมั่งมี

  วันพุธ, 11 ตุลาคม 2560 08:30
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 02:39
 • ยินดีต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

  ยินดีต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

  วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 09:40
 • เปิดโครงการ One day surgery

  เปิดโครงการ One day surgery

  วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560 11:07
 • พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

  พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

  วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560 10:26

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อ

  วันอังคาร, 26 กันยายน 2560 04:04
 • จ้างย้ายเครื่องอบแก๊ส ETO และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค Tuttanuer โดยวิธีตกลงราคา

  วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 05:48
 • ประกาศจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์งานจ่ายกลางโดยวิธีตกลงราคา

  ประกาศจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์งานจ่ายกลางโดยวิธีตกลงราคา

  วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 08:55
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab)

  วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560 08:57
 • ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560 02:19

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น Cryostat (for rrozen...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:55
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:53
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:52

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา iopromide 623.4mg/ml inj. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:43
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Seretide 50/250 accuhaler ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:41
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Erythropoietin alpha 5000 iu/ 1set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:40
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Madopar 250 (L) tab. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:38
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/ml inj. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:36

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503