ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมเปิดหน่วยบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปี ๖๓ นี้

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมเปิดหน่วยบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปี ๖๓ นี้

  วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:13
 • ประชาชนหลั่งไหลบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  ประชาชนหลั่งไหลบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 12:14
 • รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 14:39
 • สารสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

  สารสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:39
 • ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์

  ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 14:51

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวนประมาณ...

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 15:52
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 42 เครื่อง...

  วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562 14:14
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 14:42
 • ประกาศประกวดราคาซื้อหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 14:08
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 15:57

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอด LED จำนวน 16,624 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 16:19
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:36
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 6 เครือง

  วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 09:47
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส...

  วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 09:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

  วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 11:34

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alpha prefilled syringe injection 8,000 iu ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide 623.4 mg /ml solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide...

 • ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้าชนิดมีเครื่องชั่งน้ำหนักและ X-Ray ผ่านได้ จำนวน 2 เครื่อง

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 13:14
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:03
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alpha prefilled syringe injection 8,000 iu...

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 09:42
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารผู้ป่วยจิตเวช

  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 07:31
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide 623.4 mg /ml solution for injection...

  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:14
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
7 ธันวาคม 2562 เวลา 16:14 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 36098659/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
2 36098660/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 4 ธันวาคม 2562
3 36098661/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 4 ธันวาคม 2562
4 36098662/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 4 ธันวาคม 2562
5 36098663/วัสดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
6 36098693/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 4 ธันวาคม 2562
7 36098694/วัสดุทันตกรรม บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
8 36098695/วัสดุการแพทย์ บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
9 36098624/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
10 36098621/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 4 ธันวาคม 2562
11 36098620/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 4 ธันวาคม 2562
12 36098697/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 4 ธันวาคม 2562
13 36098696/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด 4 ธันวาคม 2562
14 36098655/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3 ธันวาคม 2562
15 36098616/วัสดุการแพทย์ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด 3 ธันวาคม 2562
16 36098617/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
17 36098618/วัสดุทันตกรรม บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
18 36098653/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 3 ธันวาคม 2562
19 36098615/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3 ธันวาคม 2562
20 36098656/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3 ธันวาคม 2562
21 36098657/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 3 ธันวาคม 2562
22 36098658/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
23 36098665/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 ธันวาคม 2562
24 36098666/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3 ธันวาคม 2562
25 36098667/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3 ธันวาคม 2562
26 36098668/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
27 36098625/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีออนเมด จำกัด 29 พฤศจิกายน 2562
28 35247334/UC บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 22 พฤศจิกายน 2562
29 10638503/บำรุง ร้าน พรีเมี่ยมปริ้น 20 พฤศจิกายน 2562
30 36098602/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15 พฤศจิกายน 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503