ลงทะเบียนส่งยาถึงบ้าน ต้านภัยโควิด - 19
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน และเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แก่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

  รพ.ร้อยเอ็ด มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน และเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น...

  วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 14:18
 • จังหวัดร้อยเอ็ด นำร่องเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

  จังหวัดร้อยเอ็ด นำร่องเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

  วันพุธ, 13 มกราคม 2564 12:36
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ถึงบ้าน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ถึงบ้าน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ

  วันพุธ, 06 มกราคม 2564 11:04
 • ตั้งวงกินเหล้า แก้วเดียวกัน ระวังติดโควิด

  ตั้งวงกินเหล้า แก้วเดียวกัน ระวังติดโควิด

  วันพุธ, 06 มกราคม 2564 09:08
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบพวงหรีดแก่ครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะ

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบพวงหรีดแก่ครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะ

  วันพุธ, 06 มกราคม 2564 09:03

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผักปลอดภัย จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563 15:31
 • ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาเครื่อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง

  วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 11:26
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

  วันพุธ, 06 มกราคม 2564 10:58
 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563 10:16
 • ประกาศประกวดราคาจ้างทำห้องความดันลบสภาวะวิกฤติสำหรับ COVID 19 จำนวน 4 ห้อง

  วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2563 15:10

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 15 มกราคม 2564 16:59
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อมอเตอร์ดูดน้ำลายสำหรับทันตกรรม (Motor Suction) จำนวน 15 เครื่อง

  วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 10:24
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน...

  วันพุธ, 06 มกราคม 2564 11:07
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเอและบีสแกน จำนวน 1...

  วันอังคาร, 05 มกราคม 2564 13:28
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Vidagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 09 ธันวาคม 2563 15:24

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

  วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 15:02
 • ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

  วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 15:02
 • ประกาศราคากลางเตียงเจาะเก็บโลหิตนอกสถานที่ จำนวน 8 เตียง

  วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 15:07
 • ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์สำหรับพยาธิแพทย์ จำนวน 1 ชุด

  วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 15:04
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยขบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

  วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 14:42
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
17 มกราคม 2564 เวลา 00:21 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

 

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 15634667/ครุภัณฑ์/บริจาค บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด 14 มกราคม 2564
2 42679754/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 13 มกราคม 2564
3 42679753/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 13 มกราคม 2564
4 42679752/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 13 มกราคม 2564
5 42679735/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 13 มกราคม 2564
6 42679750/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเมด จำกัด 13 มกราคม 2564
7 42679728/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน กิตติชัย 12 มกราคม 2564
8 42679727/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน ชัยกิตติ 12 มกราคม 2564
9 42679724/วัสดุุอื่น ร้าน ชัยกิตติ 11 มกราคม 2564
10 42679720/UC ร้าน เวสท์ เมด 11 มกราคม 2564
11 42679669/วัสดุการแพทย์ บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 8 มกราคม 2564
12 42679687/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด 8 มกราคม 2564
13 42679689/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 8 มกราคม 2564
14 42679688/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด 8 มกราคม 2564
15 42679680/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด 6 มกราคม 2564
16 42679682/เวชภัณฑ์ยา บริษัท มาสุ จำกัด 6 มกราคม 2564
17 42679684/วัสดุวิทยาศาตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6 มกราคม 2564
18 42679581/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 6 มกราคม 2564
19 42679583/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 มกราคม 2564
20 42679584/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 มกราคม 2564
21 42679585/วัสดุการแพทย์ บริษัท ที อี คิว จำกัด 6 มกราคม 2564
22 42679586/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 6 มกราคม 2564
23 42679657/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 6 มกราคม 2564
24 42679670/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย) จำกัด 6 มกราคม 2564
25 42679672/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 6 มกราคม 2564
26 42679593/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 6 มกราคม 2564
27 42679594/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 6 มกราคม 2564
28 42679681/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด 6 มกราคม 2564
29 42679679/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ หจก.สมปาน เซอร์วิส 5 มกราคม 2564
30 42679712/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 5 มกราคม 2564
แสดงทั้งหมด

VDO

 • ประชุมชี้แจงระบบสต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  ประชุมชี้แจงระบบสต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 13:50
 • ประชุมชี้แจงระบบสต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  ประชุมชี้แจงระบบสต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 13:50
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบเครื่องAED ให้หอโหวด และ แนะนำวิธ๊ใช้

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบเครื่องAED ให้หอโหวด และ แนะนำวิธ๊ใช้

  วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 13:49
 • REHtv 041263 กิจกรรมหมอครอบครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการแก่ชุมขนตลาดหนองแคนและชุมชนโรงเรียนเมือง

  REHtv 041263 กิจกรรมหมอครอบครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการแก่ชุมขนตลาดหนองแคนและชุมชนโรงเรียนเมือง

  วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 15:00
 • มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 14:56

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503