สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ร้อยเอ็ด เฝ้าระวังป้องกันสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ร้อยเอ็ด...

  วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 10:52
 • ร้อยเอ็ด จัดงานร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่าประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย

  ร้อยเอ็ด จัดงานร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่าประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข...

  วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 16:06
 • ร้อยเอ็ด หลอมรวมใจ จัดงานร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่าประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย

  ร้อยเอ็ด หลอมรวมใจ จัดงานร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่าประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข...

  วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563 11:23
 • ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓,๓๙ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป                                ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ! ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

  ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓,๓๙ อายุ ๕๐...

  วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 15:51
 • ประชาชนหลั่งไหลบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ประชาชนหลั่งไหลบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

  วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 11:45

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gefitinib 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cefixime 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

  วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563 11:43
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gefitinib 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563 11:41
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cefixime 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563 11:36
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DG Gel Coombs (ID Liss) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 15:57
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563 11:10

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563 14:11
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Levodopa 200 mg + benserazine 40 mg...

  วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 10:21
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Aflibercept 40 mg / ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 10:14
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Clindamycin phosphate 150 mg/ ml 2 ml injection...

  วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 10:11
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (HBA1 C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 17:07

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางไม้ศูนย์ส่งเสิรมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม

  วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 12:03
 • ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

  วันพุธ, 30 กันยายน 2563 14:58
 • ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง

  วันพุธ, 30 กันยายน 2563 14:54
 • ประกาศราคากลางจ้างทำห้องรับ-ส่งพัสดุ อาหาร สิ่งของทั่วไป

  วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:50
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
27 ตุลาคม 2563 เวลา 21:31 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10706006/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 22 ตุลาคม 2563
2 10706005/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอซ เมดิคอล จำกัด 22 ตุลาคม 2563
3 40944573/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 21 ตุลาคม 2563
4 40944575/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 21 ตุลาคม 2563
5 40944576/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 21 ตุลาคม 2563
6 40944577/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 21 ตุลาคม 2563
7 40944501/วัสดุการแพทย์ บริษัท นิว อาย จำกัด 15 ตุลาคม 2563
8 40944499/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 15 ตุลาคม 2563
9 40944590/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็ค เมดิคัล จำกัด 14 ตุลาคม 2563
10 40944592/วัสดุทันตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด 14 ตุลาคม 2563
11 40944569/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 14 ตุลาคม 2563
12 40944572/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ซีฟาม จำกัด 14 ตุลาคม 2563
13 40944570/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 14 ตุลาคม 2563
14 10705896/จ้างเหมา/บริการ บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 8 ตุลาคม 2563
15 40944485/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 8 ตุลาคม 2563
16 10705969/ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.วิษณุ กรุ๊ป สแตนเลสแอนด์ดีไซน์ 7 ตุลาคม 2563
17 10705965/จ้างเหมา/บริการ ร้าน อีสานศิลป์ 7 ตุลาคม 2563
18 40944380/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 ตุลาคม 2563
19 40944381/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 ตุลาคม 2563
20 40944382/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 ตุลาคม 2563
21 40944466/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 24 กันยายน 2563
22 40944431/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 24 กันยายน 2563
23 40944467/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 24 กันยายน 2563
24 40944360/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จำกัด 15 กันยายน 2563
25 40160243/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอลแคร์ จำกัด 8 กันยายน 2563
26 40160305/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2 กันยายน 2563
27 10705734/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท สุวรรณภูมิเมดิคอล จำกัด 28 สิงหาคม 2563
28 10697737/ค้ำประกันสัญญา บริษัท สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 27 สิงหาคม 2563
29 10697739/ค้ำประกันสัญญา หจก.ดิษยาพรรณ 27 สิงหาคม 2563
30 40160190/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21 สิงหาคม 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503