สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  ๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 13:43
 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เสริมบารมี ๑๐๑ ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เสริมบารมี ๑๐๑ ครั้งที่ ๑...

  วันเสาร์, 21 พฤศจิกายน 2563 09:51
 • ๑๙ พฤศจิกายน วันส้วมโลก

  ๑๙ พฤศจิกายน วันส้วมโลก

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 11:15
 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ “รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย”

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ “รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย”

  วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 13:57
 • ๑๔ พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว

  ๑๔ พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว

  วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 17:09

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง รุ่น Flexitron

  วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 12:50
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 10:18
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤต (COVID ๑๙) จำนวน ๑๔ รายการ...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 14:58
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin Sodium injection 50 mg / ml...

  วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563 10:27
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

  วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563 11:43

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DG Gel Coombs (ID Liss)...

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 14:58
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 100 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 15:38
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Alteplase 50 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:29
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Trastuzumap 600 mg for subcutaneous injection...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:28
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:26

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง

  วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 10:30
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสอบจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 07:44
 • ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก จำนวน1 เครื่อง

  วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 07:31
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอและบีสแกน จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 07:12
 • ประกาศราคากลางเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 5 เครื่อง

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 07:46
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05:56 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 42176395/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
2 42176435/วัสดุการแพทย์ หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 24 พฤศจิกายน 2563
3 42176441/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
4 42176442/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
5 42176394/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
6 42176398/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
7 42176399/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 24 พฤศจิกายน 2563
8 42176433/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
9 4217643/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
10 42176311/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 23 พฤศจิกายน 2563
11 42176310/วัสดุการแพทย์ บริษัท เคพีเค เมดิคอล จำกัด 23 พฤศจิกายน 2563
12 10728067/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด 23 พฤศจิกายน 2563
13 42176351/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
14 42176353/เวชภัณฑ์ยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 18 พฤศจิกายน 2563
15 42176299/วัสดุสำนักงาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
16 42176391/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
17 42176392/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
18 42176406/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีออนเมด จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
19 42176293/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโฟกัส จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
20 42176352/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 18 พฤศจิกายน 2563
21 42176448/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
22 42176402/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
23 42176295/วัสดุการแพทย์ บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
24 42176294/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
25 72176412/วัสดุการแพทย์ บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
26 42176414/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
27 42176378/จ้างเหมา/บริการ หจก.นานาซัพพลาย 2020 17 พฤศจิกายน 2563
28 42176379/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
29 10728054/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
30 42176368/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503