โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

บจก.แหลมทองร้อยเอ็ด บริจาคเงินให้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3 แสนบาท เพื่อสมทบทุนกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

     

วันที่ 9 กรกฎาคม  2561 เวลา 11.00 น.  นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับเงินบริจาค จากคุณอมร - คุณวิวรรณ์  เศรษฐปิยานนท์ และครอบครัวมอบ มอบเงิน 300,000 บาท สมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

      โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร    โรงพยาบาลร้อยเอ็ด หากรองบประมาณจากทางราชการอาจล่าช้า จึงได้ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์    เพื่อไว้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 043-518200-5

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด# ๑๐ ก.ค. ๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503