โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศึกษาดูงานศูนย์กรุณา พีร์ คำทอน


    วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พว.พนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมต้อนรับ  นายแพทย์นรุตม์ วงศ์สาคร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม พร้อมคณะจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในการศึกษาดูงาน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของศูนย์กรุณา พีร์ คำทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อไป

 อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503