โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำปลูกต้นพยอมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำปลูกต้นพยอมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 


        วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฝ่ายการพยาบาล นายอุทัยเทพ พรรคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายบุญเลิศ ชัยศรี กำนันตำบลดงลาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันปลูกต้นพะยอม ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และส่งเสริมกระตุ้นให้คนไทยตระหนักวางแผนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503