โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

การใช้บัตรประชาชนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

การใช้บัตรประชาชนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

                  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมให้บริการข้าราชการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล                                   ด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก เริ่ม 4 พ.ค. 61 นี้

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503