โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

 รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4
ผู้บริหารโรงพยาบาล เชิงรุกเคาะประตูให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมเพื่อรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ในวันที่ 31 กรกฎาคม


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยบริการ เดินรณรงค์ไปตามหน่วยบริการ และหน่วยสนับสนุน ในโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีพลังในการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินและประกาศรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งแรก
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะเข้ารับการรับรองกระบวนการคุณภาพ เป็นครั้งที่ 4 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการที่จะได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503