โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลสวนพยอม

ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลสวนพะยอมได้ทำพิธีเปิดการบริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย บ้านเด็กเล็ก คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ให้คำปรึกษา และคลินิกวัยรุ่น คลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย การให้บริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก(โดยย้ายจากศูนย์แพทย์ศาลากลาง) ซึ่งให้บริการด้านเวชกรรม การตรวจวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานให้บริการด้านเภสัชกรรม ซึ่งผลิตยาภายนอกและมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ในการรักษาโรคไม่น้อยกว่า40 รายการ บริการด้านการนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค นวดเพื่อสุขภาพ ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ สปาหน้า และสปาเท้า นอกจากนั้นยังมีบริการแพทย์แผนจีน โดยการฝังเข็ม กัวซา และครอบกระปุก (ครอบแก้ว)บริการทับหม้อเกลือสำหรับหญิงหลังคลอด ซึ่งเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสวนพยอมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร 043-518200 -5 ต่อ 7174 , 7175 โรงพยาบาลสวนพยอม โทร 043-516731 – 2 ต่อ 3021, 3024

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503