โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์พิราบข่าว มอบเงินบริจาค 4,000 บาท ให้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทุบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัฒน์ ลีขจร บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์พิราบข่าว หนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงินมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทุบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 4,000 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ
รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ คนไข้จิตเวช คนเร่ร่อนไร้สิทธิ ฯ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. โทร 043-518200-5 ต่อ 2070

 

 

 

อุไรพรณ์ : บรรณาธิการข่าว / วิทวฺฒิ : ข่าว /: ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

http://203.157.19.14/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=106713

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503