โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด น้อมนำศาสตร์พระราชา จิตอาสามอบเสียงเพลงขับกล่อมผู้มารับบริการระหว่างรอพบแพทย์ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เสียงเพลงขับกล่อมจากจิตอาสาตำรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยเอ็ด หวังให้กำลังใจผู้ป่วย คลายเครียด และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับประชาชน ที่ลานดนตรี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในแต่ละวัน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ประมาณวันละ 2,000 ราย ซึ่งการรับบริการ ต้องรอพบแพทย์ รอผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ก่อนพบแพทย์ ในระหว่างการรอคอยอย่างมีคุณค่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดบริการนวดแผนไทย การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีลานดนตรีจิตอาสาภิรมย์ จากจิตอาสาภายนอกโรงพยาบาล หวังขับกล่อมให้ผู้มารับบริการผ่อนคลาย สุขใจ ไม่วิตกกังวล และเสริมแรงใจให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย
ในวันที่ 31 มกราคม2561 ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย พันตำรวจเอกสมเกียรติ เกียรติวิชัยงาม หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตำรวจในสังกัด “จิตอาสาทำดีด้วยใจ” มอบเสียงเพลงแบ่งปันความสุขเพื่อขับกล่อมให้ผู้ป่วยและญาติมีกำลังใจในการรักษาพยาบาล ณ ลานดนตรีจิตอาสาภิรมย์ ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


อุไรพรณ์ : บรรณาธิการข่าว / วิทวฺฒิ : ข่าว /: ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503