โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ดพลาซ่า มอบเงินบริจาค 3 แสนบาท สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจาก คุณเสถียร ชาติบัญชากร คุณสมจิตต์ ชาติบัญชากร บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่าจำกัด บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 300,000 บาท
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หากรองบประมาณจากทางราชการอาจล่าช้า จึงได้ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อไว้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 043-518200-5

อุไรพรณ์ : บรรณาธิการข่าว / วิทวฺฒิ : ข่าว /: ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด #๓๑ มกราคม ๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503