โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Countdown

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสิงหา เชาวลิต ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด) และตัวแทนเจ้าหน้าที่งาน พรบ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องในวันปีใหม่ 2561

สุกัญญา : ข่าว / ฟาร์ติมา : ภาพ / อุไรพรณ์ : บรรณาธิการ # 11 ม.ค. 61

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503