โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูงานระบบ Paperless โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาดูงานระบบ Paperless และการใช้ระบบในการปฏิบัติงานจริง ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

สุกัญญา : ข่าว / ธนิตา  : ภาพ /อุไรพรณ์ :บรรณาธิการ  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # ๑๑ ม.ค. ๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503