โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Countdown

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูงานระบบ Paperless โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาดูงานระบบ Paperless และการใช้ระบบในการปฏิบัติงานจริง ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

สุกัญญา : ข่าว / ธนิตา  : ภาพ /อุไรพรณ์ :บรรณาธิการ  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # ๑๑ ม.ค. ๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503