โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ทีมแพทย์ผ่าตัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพ ที่มีความเสี่ยงสูง


ทีมแพทย์ผ่าตัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพ ที่มีความเสี่ยงสูง
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า มะเร็งตับและท่อน้ำดี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ทั้งในและนอกตับ พบคนไทยเสียชีวิตปีละ 10,000 ถึง 20000 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินครึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีโดยมากจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะเป็นระยะสุดท้ายของโรค ซึ่งผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายหลังจากการตรวจพบภายใน 6 ถึง 8 เดือน จึงถือเป็นโรคที่รุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก ในการนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถือเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงปี นำโดยนายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในฐานะหัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมศัลยแพทย์ผ่าตัด และทีมพยาบาลห้องผ่าตัด เดินทางมาผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ด้านนายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความพร้อมทั้งทีมศัลยแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 ได้ดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเซลท่อน้ำดี จำนวน 15 ราย ซึ่งผลการผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพ ไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลเช่นในอดีต

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503