โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ทีมแพทย์ผ่าตัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพ ที่มีความเสี่ยงสูง


ทีมแพทย์ผ่าตัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพ ที่มีความเสี่ยงสูง
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า มะเร็งตับและท่อน้ำดี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ทั้งในและนอกตับ พบคนไทยเสียชีวิตปีละ 10,000 ถึง 20000 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินครึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีโดยมากจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะเป็นระยะสุดท้ายของโรค ซึ่งผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายหลังจากการตรวจพบภายใน 6 ถึง 8 เดือน จึงถือเป็นโรคที่รุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก ในการนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถือเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงปี นำโดยนายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในฐานะหัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมศัลยแพทย์ผ่าตัด และทีมพยาบาลห้องผ่าตัด เดินทางมาผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ด้านนายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความพร้อมทั้งทีมศัลยแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 ได้ดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเซลท่อน้ำดี จำนวน 15 ราย ซึ่งผลการผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพ ไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลเช่นในอดีต

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 25200284/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
2 25200283/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
3 25200282/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
4 25200279/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 19 เมษายน 2561
5 25200278/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด 19 เมษายน 2561
6 25200275/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 19 เมษายน 2561
7 25200239/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 10 เมษายน 2561
8 25200241/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 10 เมษายน 2561
9 25200242/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคอ จำกัด 10 เมษายน 2561
10 25200246/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 10 เมษายน 2561
11 25200247/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 10 เมษายน 2561
12 25200248/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 10 เมษายน 2561
13 25200269/วัสดุไฟฟ้า ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า 10 เมษายน 2561
14 25200240/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 10 เมษายน 2561
15 25200238/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 9 เมษายน 2561
16 25200235/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 9 เมษายน 2561
17 25200197/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 30 มีนาคม 2561
18 25200193/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 30 มีนาคม 2561
19 25200194/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 30 มีนาคม 2561
20 25200195/วัสดุการแพทย์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 30 มีนาคม 2561
21 25200199/เวชภัณฑ์ยา หสม. พรีเมด ฟาร์มา 30 มีนาคม 2561
22 25200200/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 30 มีนาคม 2561
23 25200214/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
24 25200212/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 26 มีนาคม 2561
25 25200190/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 26 มีนาคม 2561
26 25200191/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 26 มีนาคม 2561
27 25200201/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
28 25200202/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 26 มีนาคม 2561
29 25200203/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 26 มีนาคม 2561
30 25200204/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 26 มีนาคม 2561
แสดงทั้งหมด
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503