โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Countdown

ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

                                                                ชาวร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคโลหิต
                           เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมาชาวร้อยเอ็ด ร่วมร้อยใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ร้อยใจเป็นหนึ่ง บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีโลหิตหมุนเวียนใช้ตลอดปีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติในทั่วทั้งเขตจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตใจที่สูงส่งเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “รู้รัก สามัคคี”
สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 27 และประชาชนชาวร้อยเอ็ดได้โลหิต จำนวน  587 ราย  คิดเป็น 264,150 ซีซี ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินต่อไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ตลอดเดือนธันวาคม นี้  และการบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน บริจาคเกล็ดเลือด ได้ทุก 1 เดือน ได้ที่ธนาคารโลหิต ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-518200-5 ต่อ 2030

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503