โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Countdown

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2561 ที่ร้อยเอ็ด

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2561 ที่ร้อยเอ็ด

     นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ ศาตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 นำเสนอ ผลการดำเนินงานโดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7
และเวลา 13.00 น. คณะออกเดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเกษตรวิสัย

 

 


อุไรพรณ์ : บรรณาธิการข่าว , ปานรดา : ข่าว , วิทวุฒิ : ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด/4 ธันวาคม 2560

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503