ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับท่านที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์  ตรงกับ  วันมะเร็งโลก  และเดือนแห่งความรัก ซึ่งนายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง และทีมศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
โรคมะเร็งเต้านม เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาคของโลก ในปี 2008  ทั่วโลก      มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1.3 ล้านคน มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญ เป็นสาเหตุการป่วยและตายเป็นอันดับ 2 ของโรคมะเร็งในสตรี (จากสถิติมะเร็ง รพ.ร้อยเอ็ด) ร้อยละ 80 ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม   ตรวจพบความผิดปกติได้ด้วยตัวเอง หากค้นพบและได้รับการรักษาในระยะแรกๆจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้  การเฝ้าระวังโดยการคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สำคัญ การตรวจเต้านมด้วยตนอง เป็นวิธีการที่ผู้หญิงทุกคนสามารถทำได้ และถ้าตรวจได้ถูกต้อง สม่ำเสมอ จะสามารถค้นหาความผิดปกติได้เร็วขึ้น
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ภาพ : ข่าว : วิทวุฒิ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503