ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับท่านที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์  ตรงกับ  วันมะเร็งโลก  และเดือนแห่งความรัก ซึ่งนายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง และทีมศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
โรคมะเร็งเต้านม เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาคของโลก ในปี 2008  ทั่วโลก      มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1.3 ล้านคน มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญ เป็นสาเหตุการป่วยและตายเป็นอันดับ 2 ของโรคมะเร็งในสตรี (จากสถิติมะเร็ง รพ.ร้อยเอ็ด) ร้อยละ 80 ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม   ตรวจพบความผิดปกติได้ด้วยตัวเอง หากค้นพบและได้รับการรักษาในระยะแรกๆจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้  การเฝ้าระวังโดยการคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สำคัญ การตรวจเต้านมด้วยตนอง เป็นวิธีการที่ผู้หญิงทุกคนสามารถทำได้ และถ้าตรวจได้ถูกต้อง สม่ำเสมอ จะสามารถค้นหาความผิดปกติได้เร็วขึ้น
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ภาพ : ข่าว : วิทวุฒิ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503