โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

เชิญชวน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เชิญชวนนักวิ่ง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น.  พร้อมนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลบริการนักวิ่งดังกล่าวด้วย

                                                                                อุไรพรณ์ : ข่าว / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ # วันที่ 14 พ.ย. 60

 

 

3PRINTcopy.jpg
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503