โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Countdown

โครงการ " สานใจผู้บริหาร สู่ใจผู้ปฏิบัติ "

     

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการ “สานใจผู้บริหาร สู่ใจผู้ปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เพื่อผู้บริหารได้พบปะผู้ปฏิบัติงานและถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานปี 2561 รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้บริหารได้รับทราบในการปฏิบัติงานของบุคคลกรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 นำโดย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พันเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1,นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 ,นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,นางสาวพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม“สานใจผู้บริหาร สู่ใจผู้ปฏิบัติ” บุคลากร 100 % เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์

                                                                                ปานรดา : ข่าว / งานโสตฯ : ภาพ # วันที่ 7 พ.ย. 60

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503