ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ จากนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนา“ศูนย์ราชการสะดวก”เพื่อจัดบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดบริการ จำนวน 7 หน่วยงาน ณ ศูนย์ราชการสะดวกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จนส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวจนส่งผลให้ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานยกระดับจากปี 2559 “ผ่านมาตรฐาน” (ตรารับรองสีฟ้า) เป็น “ระดับก้าวหน้า” (ตรารับรองสีเงิน) ในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข และเป็น 1 ใน 10 ของหน่วยงานภูมิภาคที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาล
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ : ภาพ ข่าว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503