ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

หจก.ชัยกลการร้อยเอ็ดบริจาคเงิน 250,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


หจก.ชัยกลการร้อยเอ็ดบริจาคเงิน 250,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 4 ตุลาคม  2562 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พร้อมคณะ เดินทางไปรับมอบเงินบริจาคจาก คุณแม่นันทพร  ทรัพย์ศิริ  และคุณวิลาวัณย์ พ่วงเภตรา หจก. ชัยกลการร้อยเอ็ด      และครอบครัวบริจาคเงินสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 250,000 บาท จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
     โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วย  ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.  043-518200-5
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503