โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

“ROI – ET HOSPITAL มินิลีกคัพ” ครั้งที่ 1

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมบุคลากรจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน “ROI – ET HOSPITAL มินิลีกคัพ”ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้บุคลากรสาธารณสุขมีการพัฒนาสุขภาพ  เป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเริ่มแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

                                                                                                  อุไรพรณ์  : ข่าว / ฟาร์ติมา : ภาพ # วันที่ 2 พ.ย. 60

 

3PRINTcopy.jpg
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503