โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

กิจกรรมทำบุญวันเกิดเดือนตุลาคม 2560

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรที่เกิดเดือนตุลาคม  ร่วมทำบุญวันเกิด และทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายหน่วยงานกายภาพบำบัด มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ ไหว้พระรับศีล เพื่อเสริมขวัญกำลังใจ สร้างความรักสามัคคี แก่บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ชัน 1 อาคารหมอพีร์ คำทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

                                                                     วิทวุฒิ :  ข่าว  /  งานโสตฯ : ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # วันที่ 1 พ.ย. 60

 

 

3PRINTcopy.jpg
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503