ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพ ถือเป็น ปัญหาหลักของชาวไทยในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพสะดวก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2483

โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2483 ณ ที่ดินของสโมสรเสือป่า บนเนื้อที่ 45 ไร่เศษ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 79 ปี

ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ 820 เตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุม 20 อำเภอ ประชากร หนึ่งล้านสามแสนกว่าคน และรับส่งต่อจากจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันบริหาร โดย นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมบริหาร มีแพทย์ พยาบาล ทุกสาขา วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศ คุณภาพและมาตรฐานการรักษาระดับสากล  อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ กตัญญูกตเวทิตา มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 5 สาขา ประกอบด้วย สาขามะเร็ง สาขาหัวใจ สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด และสาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

 และในโอกาสที่ครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว /สุกัญญา ขาวศรี : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๕ กันยายน ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503