โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Countdown

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2560 ณ วัดศิริมงคล อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดศิริมงคล หมู่ 3 บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นประเพณีที่สำคัญ และสืบทอดวัฒนธรรมยาวนานของพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับชุมชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง องค์กรและชุมชนสืบไป  โดย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

 

                                                                         อุไรพรณ์ : ข่าว / ฟาร์ติมา : ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # วันที่ 1 พ.ย. 60

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503