ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด เร่งให้ความรู้ เรื่อง “กัญชากับการรักษาโรค”

 

รพ.ร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ เร่งให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ให้มีความเข้าใจ เรื่อง “กัญชากับการรักษาโรค” ทุกวันศุกร์ เดือนกันยายน นี้ตามที่ ประกาศในราชกิจจาฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยอนุญาตให้ทางการแพทย์ใช้กัญชาและกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนานั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนรับฟังวิชากการ เพื่อสื่อสารความรู้ข้อมูลการรักษาโรคจากกัญชา จากทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้เข้าใจถึงประโยชน์ ทางการแพทย์ บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยมีกำหนดจัดประชุม ทุกวันศุกร์ ที่ 6 , 13 , 20 , 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับจำนวนจำกัด วันละ 40 คน (ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วย 1 คนมาพร้อมกับญาติ 1 คน)
สมัครสำรองที่นั่ง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 043-518200-5 ต่อ 0 ,7174 , 7175

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503