ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ประชาชนชาวร้อยเอ็ดและผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และผู้มีจิตกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ยอดผู้บริจาค จำนวน ๑๒๕ ราย รวมทั้งหมด ๕๖,๒๕๐ ซีซี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตต่อไป สำหรับท่านที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต ตามแผนรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และที่คลังเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๒๐๓๐ ณ ชั้น ๑ อาคารชันสูตรโรคและคลังโลหิต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตและผู้มีจิตอันเป็นกุศล รวมทั้งผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย โดยมีร้านทองเยาวราชร้อยเอ็ด , บริษัทโกมุแฟมิลี่ , ร้านทับสิบเอ็ด สเตชั่น ,  หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์ , หจก.ทรัพย์เจริญมอเตอร์

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503