ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญพสกนิกรชาวร้อยเอ็ดและทุกๆ ท่าน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมใจบริจาคโลหิต ให้มีโลหิตใช้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในทั่วทั้งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ชั้น ๑ อาคารชันสูตรโรคและคลังโลหิต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๒๐๓๐

               

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503