ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร

 

 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด 

จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร ฟรี ! ในเด็กอายุ ๙ เดือน / ๑ ขวบครึ่ง / ๒ ขวบครึ่ง / ๓ ขวบครึ่ง และ ๕ ขวบ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด

สำหรับท่านที่มีบุตรหลาน อายุ ๙ เดือน / ๑ ขวบครึ่ง / ๒ ขวบครึ่ง / ๓ ขวบครึ่ง และ ๕ ขวบ ขอเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมคำแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร ฟรี ! ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานดูแลเด็กเล็กทุกแห่งใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอมฯ สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๔๓-๕๑๖๗๓๑ – ๒ ต่อ ๓๐๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

เพื่อลูกรักมีพัฒนาการสมวัย อย่าลืม ! เล่านิทาน อ่านคำกลอน สอนนับเลข เพราะเด็กจะมีพัฒนาการสมวัยได้ ถ้าผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503