ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด ประชุมการพัฒนาการดูแลโรคมะเร็งในระดับปฐมภูมิ “ชุมชน อุ่นใจ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคมะเร็ง”

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการดูแลโรคมะเร็งในระดับปฐมภูมิ หัวข้อ “ชุมชน อุ่นใจ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคมะเร็ง” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ ลดระยะเวลาการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก มีทีมหมอครอบครัว ที่มีความพร้อม สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือในการเข้ารับบริการ และการให้ความรู้ และคำแนะเกี่ยวกับการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับผู้รับผิดชอบงานมะเร็งจาก ๒๐ อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น ๑๐ อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ โรพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503