ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

บริจาคอวัยวะ คือทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ผู้บริจาครายที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเรวดี สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพและแสดงความขอบคุณ นางเลี้ยม ดำรีห์ มารดา และนางสาวนิลลัดดา ดำรีห์ บุตรสาว ของผู้วายชนม์นายประดิษฐ์ ดำรีห์ อายุ ๔๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๑๖ บ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริจาคอวัยวะรายที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เสียชีวิตจากสมองตายด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตก โดยได้บริจาคไต ๒ ข้าง ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยต่อไป

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้บริจาคอวัยวะให้กับเพื่อนมนุษย์ เพื่อต่อชีวิต  ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่รอความหวัง ถือว่าเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิต สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ หรือ คุณปาณิสรา ทองมี ผู้ประสานงาน ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๙๒-๖๔๕๒๔๒๖ และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โทร.๐๔๓ – ๕๑๘๒๐๐ – ๕ ต่อ ๒๐๒๙ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503