ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

จ.ร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง และอบรมหลักสูตรวิทยากร ครู ก เพื่อให้ประชาชนสามารถปั้มหัวใจช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากร ครู ก

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมมือช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้และสามารถช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ด้วยการกดหน้าอก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น พร้อมทั้งการสาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กองพลทหารราบที่ ๖ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษัทแทร็กซ์อินเตอร์เทรด ชมรมวิ่งบึงพลาญชัย และ ชมรมผู้ว่าพาปั่น ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503