ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการดูแลสุขภาพเพศชายอย่างไรในวัย ๔๕ ปีขึ้นไป ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒ นี้

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันพบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายมากเป็นอันดับ ๑ ของโลก

ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการดูแลสุขภาพเพศชายในวัย ๔๕ ปีขึ้นไป โดยได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการดูแลสุขภาพเพศชายอย่างไรในวัย ๒๔ ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อค้นหามะเร็งต่อมลูกหมากและคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชย รวมถึงการเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503