ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์...ที่สุดแห่งการให้

 

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย และแสดงความขอบคุณผู้วายชนม์ เด็กชายอัศวิน สุริอาจ

อายุ ๗ ปี บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๕ ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำได้บริจาคดวงตา ๒ ข้างให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยต่อไป โดยมีนางเพ็ญศรี สุริอาจ ย่า, นายอภิชาต สุริอาจ บิดา และนางสาวอรจิรา เวชกามา มารดา เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้บริจาคอวัยวะให้กับเพื่อนมนุษย์ เพื่อต่อชีวิต ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่รอความหวัง ถือว่าเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิต สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ หรือ คุณปาณิสรา ทองมี ผู้ประสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๙๒-๖๔๕๒๔๒๖ และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โทร.๐๔๓ – ๕๑๘๒๐๐ – ๕ ต่อ ๒๐๒๙ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503