โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันไตโลก ๒๕๖๒ ภายใต้ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ มีนาคม ภายใต้คำขวัญ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเกิดความตระหนักในการป้องกัน ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไตเรื้อรัง ไตเสื่อม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหาร ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกาย ลดการบริโภคเค็ม งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต เช่น ผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไต ผู้ที่เป็นโรคไตตั้งแต่เด็ก ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตทุกปี ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด และวัดความดันโลหิต โดยเฉพาะในเด็กที่พบว่าเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการบริโภคเค็มนอกจากเป็นโรคไตแล้ว ยังสามารถทำให้เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

          ปัจจุบันโรคไตเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ติดอันดับ ๓ ของอาเซียน สาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยรวมเกือบ ๑๕ ล้านคน ผลที่ตามมาคือมีภาวะไตเสื่อมจากข้อมูลพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ ๑๗.๖ ของประชากร หรือประมาณ ๘ ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒ แสนคน ป่วยเพิ่มปีละกว่า ๗,๘๐๐ ราย ส่วนการผ่าตัดเปลี่ยนไตทำได้เพียงปีละ ๕๐๐ ราย การใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยไม่อ้วนเกินไป ไม่กินของหวาน ของมัน ของเค็มจนเกินไป “กินจืด ยืดชีวิต” ช่วยให้ไตมีอายุอยู่กับเราได้ยืนนาน ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกโรคไต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดบริการวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือโทร.๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ – ๕ ต่อ ๗๑๒๗

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503