โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำ บึงพระลานชัยโดยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

พระอุปคุต หรือพระบัวเข็มเป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอุปคุต แปลว่าผู้คุ้มครองรักษาท่านมีลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ถึง ๖ หมื่นองค์ พระอุปคุตเป็นผู้นำกองทัพธรรมแผ่กระจายไปทั่วโลก เป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพ และฤทธิ์เดชเกรียงไกร สามารถปราบพญามาร และกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ๆ มาแต่ครั้งโบราณ การอัญเชิญพระอุปคุตที่อยู่ใต้สะดือทะเลหลวงขึ้นมา ช่วยรักษาความสงบไม่ให้พญามารมารบกวนของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวภาคอีสาน ถ้าชาวอีสานจะทำบุญใหญ่ๆ ต้องมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองงานให้ดำเนินไปด้วยดี อย่าให้มีอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายบังเกิดขึ้นในขณะทำบุญจัดงาน 

งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย มีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / พิธีทักษิณานุประทาน / การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน / การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” / การรับประทานอาหารพาแลง    ชมการแสดงขบวนแห่ “มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดรชาดก” ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ๑๓ กัณฑ์ ๑๖ ขบวน / กิจกรรม “อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวน” ฟรีตลอดงาน / การสาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย/การทำข้าวโป่ง/ ข้าวต้มมัด/ ชมการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และหมอลำอีสาน/ ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน/ พิธีเทศน์สังกาด/ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๑ รูป/ พิธีเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา/การแห่และถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน หรือต้นผ้าป่าของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อถวายเป็นกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบสัตตสดกมหาทาน จำนวน ๑๐๑ ชุด/ และพิธีมอบโค กระบือแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับใน

 

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503