ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนวันที่ 13 มกราคม 2562 นายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหารจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน และสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน      ในการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมรับประทานอาหาร ปิ่นโตสื่อรัก สื่อสู่องค์กรสร้างสุข ร่วมกัน ณ ห้อง ประชุมกาสะลอง ชั้น 5 รพ.ร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503